Milena Najmanová se 6. června zúčastnila společného jednání pracovních skupin procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (KPSS) Prahy 10, kde představila ALEN. Podívejte se na prezentaci v rubrice fotogalerie. 

Členské schůzky

Setkání se zajímavými přednáškami a informacemi při kafíčku a dobrotách, které připravíte.
Ústav sociálních služeb Praha 4 – Podolí, Podolská 31 – Klub seniorů.

Aktuálně

Schůze výboru spolku: Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy, Praha 2 – Vyšehrad,
Vratislavova 10 – Malá zasedací místnost, jednou měsíčně, většinou první středu v měsíci v 16.00 hodin.

Vycházky a výšlapy za zdravím a za poznáním v roce 2022  

červen až září

25. června sobota    Klánovický les – vede Daniela
odjezd vlakem 9,29 h. z Masarykova nádr. do Klánovic (9,48 h.), les Cyrilov,
Holský rybník, středověká studna, oběd v restauraci, za hezkého počasí Klánovické
koupaliště, zpáteční cesta z Klánovic autobusem č. 303 na Černý Most

9. července sobota   Tiché údolí – vede Maruška
odjezd vlakem 9,42 h. z Masarykova nádr. do Roztok u Prahy (9,57 h.), procházka kolem zajímavých vil a přírodou podle Únětického potoka, cesta do Únětic 5 km, na závěr zajímavá hospoda, zpět z Únětic autobusem č. 355na Dejvickou

30. července sobota Pražské přívozy – vede Daniela
odjezd vlakem 9,42 h. z Masarykova nádr. do Sedlce (9,53 h.), přívozem „Sedlec – Zámky“ přes Vltavu, jízdné MHD, cesta kolem řeky Podhořím, přírodní rezervace, vyhlídka, občerstvení u přívozu „Podhoří – Podbaba“ na druhý břeh, návrat z Podbaby autobusem č. 355 na Dejvickou

13. srpna sobota     Alenky mají svátek – vycházka a oslava – vede Daniela
sraz 9,30 hod. Nusle, Ostrčilovo nám. – zast. tram. 7, 14, 18, 24, navštívíme Uměleckou zahradu v Nuslích – skrytý skvost, podivuhodná zahrada s desítkami soch, váz, květin a dalších artefaktů, historie sochařská a filmová (např. Medvědi – potkali se u Kolína), odpoledne procházka Vyšehradem a posezení na zahrádce

7. září středa         Kuks znovu a jinak – vede Jarka
odjezd vlaku 8,08 z Prahy- Hl. nádr. R 923 Krakonoš do Jaroměře (10,17 h.), přestup 10,21 h. z Jaroměře Os 5412 do Žirče (10,31 h.), naše trasa povede asi 1 km k sochám Braunova Betléma, dále příjemná cesta asi 3 km podél Labe k Hospitálu v Kuksu, cestu zpět domluvíme na místě podle dosaženého cíle

30. září pátek        Na Okoř je cesta Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta…– vede Blanka a Maruška
9,35 Bořislavka – 10,00 Tuchoměřice (autobus č. 312) procházkou: Tuchoměřice – Malé Číčovice ¾ hod., Malé Číčovice – Okoř (½h.) Okoř – Budeč (1¼ h.), Budeč – Zákolany (¼ h.); celkový čas: 2 ¾ h. Nenáročná procházka vedoucí po značených cestách. Zpět ze Zákolan autobusem č. 323 naVeleslavín buď: 15,10 nebo 16,10 podle počasí a nálady.

Cvičení a plavání

Cvičení v bazénku v Nemocnici na Homolce každé pondělí vždy půl hodiny od 15.30 hod a od 16.00 hod., cena pro členku je 40 Kč za půl hodiny cvičení pod vedením rehabilitační sestry. Kdo má zájem cvičit, domluví si termín a čas cvičení s Martou Kubešovou, tel: 608 139 453. Nové členky se musí nejdříve objednat k MUDr. Janě Němcové v R centru na vstupní prohlídku. Ve všem ochotně poradí Martička.

Plavání v bazénu Tyršova domu každý pátek od 16 do 17 hod. kromě svátků a prázdnin. Cena pro členku
je 50 Kč za hodinu. PaedDr. Irena Čechovská z Katedry plaveckých sportů FTVS vás naučí správné dýchání a zdravý pohyb ve vodě. Přijďte si zaplavat.

V Tyršově domě cvičení Taj-či každý čtvrtek od 16.15 hod v tělocvičně č. 3, přízemí (pozor, změna tělocvičny) Tyršova domu České obce sokolské – lektor Ivan Trebichavský. Cvičení trvá 1 a 1/2 hod a je zdarma pro ženy s rakovinou prsu. Pořádá Aliance žen s rakovinou prsu (přihlášky na aliance@breastcancer.cz) ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a cvičení hradí z projektu „Protajči se ke zdraví“. Vezměte si pohodlný cvičební úbor nejlépe z přírodních materiálů, ponožky nebo sálovou obuv s tenkou a rovnou podrážkou (pro dobrý kontakt se zemí) a láhev s pitnou vodou.

Masérské a relaxační služby Mgr. Jany Sikorové na poliklinice Lípa v Nových Butovicích pokračují za
přísných hygienických opatření. Je nutné se telefonicky objednat: 604 342 633. Masáže jsou opět s podporou Ligy proti rakovině. Cena jedné masáže dle výběru pro členku činí 100 Kč.

Členský příspěvek

300 Kč je potřeba zaplatit do konce března 2022 na č. ú. 2801781256/2010 u FIO banky.
Platba po 31. březnu bude již s přirážkou 100 Kč, zaplatíte tedy 400 Kč.