Byl Nový rok a každý si dával vážně míněná předsevzetí. Mne čekal rok, ve kterém mi bude 50 let.

                                                                                                                      V Praze dne 7. 11. 2006 Milá Danielo, jsem opravdu moc ráda, že jsem s vámi se všemi

Člověk je tvor společenský a většina z nás má potřebu setkávat se s lidmi, se kterými je nám dobře, kteří nám

13/13