Zde můžete vyplnit přihlášku do ALEN – ženy s rakovinou prsu z.s..
Stanovy spolku naleznete zde.