Společný výlet s BENKONem a ŽAP do Benešova a na Konopiště – říjen 2023

Společný výlet s BENKONem a ŽAP do Benešova a na Konopiště – říjen 2023

12. října jsme na pozvání kamarádek z BENKONu přijely (ALENky a ŽAPky) do Benešova. Moc jsme se na setkání těšily, tak nás přijelo hodně. Už na nádraží nás čekala Jana s Evou, měly pro nás připraven příjemný celodenní program.

Setkání není tak úplně obyčejné – všechny tři kluby slavíme v tomto roce 2023 významné výročí založení – BENKON pomáhá ženám v Benešově a okolí již 25 let, my ALENky a ŽAPky slavíme 30 let činnosti. Všechny si to připomínáme po celý rok. Není to málo let, našimi spolky prošly dá se říct stovky žen, které pomoc potřebovaly. Některé zůstaly, některé po vyléčení odešly do svého „starého“ života, přišly nové, tak jak to život přinášel. S některými se bohužel už nesetkáme. Ale všechny tři organizace dál nabízejí pomoc ženám, které se s rakovinou potkaly a zároveň také poskytují informace o prevenci rakoviny ženám zdravým.

Ale dnes jsme se chtěly jen radovat ze setkání. Příjemnou procházkou jsme došly na benešovské Masarykovo náměstí. Cestou nám děvčata připomínala zajímavosti Benešova. Před hotelem Pošta jsme se zastavily a vzpomněly, jak zde 26. 9. 2001 vznikla Aliance žen s rakovinou prsu (tehdejší název obecně prospěšné společnosti „Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu“ jsme dlouho vymýšlely, aby vystihl myšlenku, která vedla k jejímu založení, a anglická zkratka ACBCA se povedla jako palindrom) a my všechny tři kluby spolu s dalšími šestnácti organizacemi jsme byly u toho.  

Na náměstí se shromáždily všechny účastnice setkání, bylo nás třináct. Červený ekovláček už čekal. Příjemný řidič vláčku se ještě před jízdou ujmul funkce fotografa naší skupiny. Jana nás přivítala výbornými domácími rohlíčky a Eva upekla malé, přímo svatební koláčky. Ozdobily nás růžovými stužkami (je přeci Růžový říjen) a přidaly drobné sušenky. Vydaly jsme se na okružní jízdu Benešovem kolem sokolovny a nemocnice až na Konopiště. Zámek a jeho známá kulatá věž už je vidět z dálky. Původně to byl hrad založený ve 13. století jako gotická pevnost. Během historie ho vlastnilo několik šlechtických rodů (Šternberkové, Valdštejnové, Vrtbové, Lobkovicové), kteří ho přestavěli na zámek.  oslední soukromý majítel zámku byl následník trůnu František Ferdinand d`Este.

Zámek je obklopen rozsáhlým anglickým parkem a loveckým revírem, což je vidět v zámeckých sbírkách zbraní a loveckých trofejí. Jedinečná svého druhu je svatojiřská sbírka. Chtěly jsme se projít do Růžové zahrady, ale byly zavřeny nejen skleníky, ale celá zahrada. Zastavily jsme se u skalní jeskyně s kaplí Panny Marie Lurdské, kolem které vede křížová cesta, a zapálily jsme svíčky. Obešly jsme zámek, v hradním příkopu jsme viděly opuštěného medvěda Jirku, prošli jsme na krásnou terasu a užívaly si výhledy do Velké obory se Zámeckým rybníkem. V zámecké restauraci při výborném obědě a „skutečném pivu“ Ferdinand jsme všechny společné zážitky probraly, zavzpomínaly na dřívější setkání a naplánovaly další. Je nám spolu dobře. Po obědě jsme ještě nahlédly na nádvoří zámku do Čokoládovny a vydaly se parkem k vláčku, který nás dovezl zpět do Benešova přímo na nádraží. Nerady jsme se loučily.

Děkuji statečným Benkonkám, jmenovitě Janě Randulové, za krásný den v jejich společnosti.

Daniela Kelišová a ALENky

společný výlet se ŽAPkami a BENKONkami do Benešova a na Konopiště

cestou na náměstí

v Benešově

fotíme se

Jana pekla

vláček čeká

už na nás čeká Ekovláček na Konopiště

přijel jen pro nás

pohled na zámek Konopiště

Panna Marie Lurdská

tady jsme všechny

zapalujeme svíčky

u medvěda Jirky

nádherné výhledy do krajiny cestou na zámek

v zámecké restauraci

Ferdinand

zámecké nádvoří

vracíme se do Benešova