Výtvarný kroužek

Svaz tělesně postižených v Karlíně po dlouhé době zahájil 1. června opět kroužek ručních prací. Už
jsme se moc těšily na výrobu všelijakých maličkostí pro radost a na tvořivou práci společně. Propagace zřejmě pomohla, přišly mezi nás dvě ženy, nyní už naše členky, původně z Mammahelpu. Tak jsme byly čtyři. Materiál k tvoření máme k dispozici na místě. Tentokrát jsme použily korálky na zdobení obalů na svíčky, také náramky se nám povedly, na léto se budou hodit. Zatím s námi v Karlíně počítají, situace se tam změnila, kroužek povede
jiná sociální pracovnice. Věřím, že v září budeme pokračovat – vždy první úterý v měsíci. Věra

Naše tvoření
naše tvoření