Zúčastnily jsme se Dne zdraví se STOBem

Zúčastnily jsme se Dne zdraví se STOBem

Den zdraví se konal popětadvacáté v krásných prostorách konferenčního centra City na Pankráci pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a místostarosty Prahy 4 Zdeňka Kováříka. Celý team STOBu pokládá den za velmi vydařený. Již od rána se vinula fronta cca 100 lidí, kteří chtěli aktivně udělat něco pro své zdraví. Celého dne se zúčastnilo přes 600 lidí, kteří zde strávili mnoho hodin, někteří i celý den, protože celodenní program byl opravdu
bohatý.

Na přednášky navazovalo měření a odborné poradenství vztahující se k předneseným tématům a dalším oblastem zdravého životního stylu. nechyběly ochutnávky nutričně výhodných produktů či jiných produktů souvisejících se zdravým živo tním stylem.

Bylo zde mnoho poraden a stánků s měřením zdravotních parametrů. Stánek zde měl ALEN , kde naše členky poskytovaly konzultace ohledně rakoviny prsu a učily zájemkyně samovyšetření.

náš stánek
Lenka poskytuje informace
porada k samovyšetření