Děkovný koncert Ligy proti rakovině v červnu 2023

Děkovný koncert Ligy proti rakovině v červnu 2023

Zúčastnily jsme se jako každoročně Děkovného koncertu Ligy proti rakovině dne 19. 6. 2023.

Slavnostní večer v Betlémské kapli byl tradičním poděkováním všem spolupracovníkům, podporovatelům a příznivcům, kteří se podíleli na 27. ročníku sbírky Českého dne proti rakovině. 

V úvodním slovu nás předsedkyně Ligy proti rakovině MUDr. Michaela Fridrichová. informovala, že v den sbírky 10. května nabízelo 900 000 žlutých kytiček se světle modrou stužkou více než 14 200 dobrovolníků a že částka na sbírkovém účtu přesáhla hranici 20 mil. Kč

Pořadem provázela Radmila Hrdinová a seznámila nás s rodinou pana profesora Ivana Klánského, který je děkanem na pražské HAMU. Koncertuje po celém světě. Nahrál kompletní klavírní dílo Antonína Dvořáka. Jeho hudba nás provázela celý večer. Na interpretaci se podíleli členové rodiny Ivana Klánského, kteří se všíchni v oboru hudby vzdělávají. Skladby Antonína Dvořáka nemusíme představovat.

Koncert byl zakončem mistrovským provedením Slovanských tanců Antonína Dvořáka (klavír pro čtyři ruce),

Na závěrečném rautu jsme si v přátelském rozpoložení předávali své dojmy z opravdu krásného večera. Už se těšíme na kytičky 2024.

Hana Kudelová