Listy ALENu – léto 2023

Listy ALENu – léto 2023

Stáhněte si nové vydání letních Alen listů Alenu 2023 a přečtěte si inspirativní příběhy žen s rakovinou prsu. Toto vydání obsahuje zajímavé články o aktivitách, které pomáhají ženám v procesu uzdravování a návratu do plnohodnotného života.“

Z obsahu:
str. 2 – Pravidelné akce
str. 3 – Amélie nabízí
str. 4 – Vycházky a výšlapy
str. 5 – Rekondiční pobyty 2023
Co bylo
str. 5 – na výtvarném kroužku
str. 6 – na schůzkách
str. 8 – na výšlapech, výletech
str. 11 – na rekondičních pobytech
str. 14 – v rámci oslav 30. výročí
str. 16 – edukace samovyšetření prsu
str. 17 – prodávaly jsme kytičky
str. 18 – v kultuře
Co se děje v neziskovém sektoru
str. 21 – Výroční členská schůze LPR
str. 21 – přednáška MUDr. Walda
str. 23 – minigolf
Kontakty
str. 24 – Sponzoři, partneři, příznivci

Kliknutím na obrázek otevřete PDF