Povodím Botiče – říjen 2022

Povodím Botiče – říjen 2022

Vycházka Povodím Botiče 13. října 2022 

Na stanici busu Toulcův dvůr jsme se sešly pouze tři účastnice této vycházky. Po prohlídce Toulcova dvoru, který slouží jako centrum ekologické výchovy hl. města Prahy, jsme pokračovaly částí Stará Hostivař.
První zmínky o existenci Hostivaře pocházejí již z roku 1068 Kosmovy kroniky. Roku 1922 byla obec připojena k Velké Praze. V Hostivaři stálo několik statků a mlýnů, ve kterých žilo mnoho početných rodin. Jedním z nejvýznamnějších rodáků je Antonín Švehla, bývalý předseda vlády ČR. Proběhly zde demolice starých objektů, některé statky zůstaly, např. Koukalův statek, dnes Selský dvůr. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele pochází z poloviny 13. století. V jeho interiéru bylo nedávno zrestaurováno několik cenných nástěnných maleb, které nemají v Čechách obdobu. Putyka na Kačabce je původní hostinec z roku 1837. Roku 1993 byla Stará Hostivař vyhlášena vesnickou památkovou zónou.
Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči na JV okraji Prahy. Její vodní plocha zasahuje do městských částí Prahy 11, 15 a Prahy Petrovice. Dosahuje maximální rozlohy 42 ha a objemu 1845 m3 při hladině v nadmořské výšce 248 metrů. Je dlouhá 2,5 km a široká až 400 metrů. Její maximální hloubka dosahuje 12 metrů. Jde o největší vodní plochu v Praze. V místech nynější Hostivařské přehrady bylo Petrovické údolí, potok zde protékal v oblasti přírodní památky Meandry Botiče, která je pod hrází přehrady. Po velké povodni z 8. července 1958 bylo rozhodnuto vybudovat přehradu. Její výstavba probíhala v letech1961-1963, napuštěna byla v roce 1964. Pro rekreační účely bylo na sousedním úbočí vysázeno 240 ha lesa a náhorní část byla upravena jako lesopark.
Vycházka se vydařila, viděly jsme pěknou část Prahy, kterou mnozí neznají, je zde také
krásný lesopark, který můžeme navštívit příště. 

Jarka D.

Jarka by se šla koupat, ale je málo vody
Všechny účastnice vycházky
Hostivařská přehrada