Jenišov v září 2022

Jenišov v září 2022

Pobyt v Jenišově

Desátého září jsme odjížděly na rekondiční pobyt v Jenišově u Horní Plané na Šumavě. Lákalo nás Lipenské jezero, přezdívané „české moře“. Trochu jsme se obávaly, zda k nám bude přívětivé počasí, ale ukázalo se, že nám opravdu počasí přálo.  Den jsme začínaly cvičením (s Pavlem), po snídani jsme se pak buď věnovaly masážím (Martin) nebo jsme vyrážely do přírody a vstřebávaly krásy okolí.
 A tak jsme si užily toulek přírodou, sbírání hub i kulturních zážitků.
Mezi ten největší patřila beseda s pracovníky Muzea Atelieru Seidl v Českém Krumlově. Přijeli za námi do hotelu a jejich přednáška, která se týkala stavby lipenské nádrže a zaniklých koutů Šumavy byla velice zajímavá. Doprovázelo ji množství fotografií ze zmizelých koutů Šumavy, které byly pořízeny Josefem a Františkem Seidlovými od konce 19. století až do 50. let století 20.  Po skončení přednášky se nás zeptali, zda by nás zajímala návštěva Muzea Atelieru Seidlových, která je otevřena v původní budově fotografického atelieru v Českém Krumlově. Vzhledem k tomu, že jsme měly naplánovaný výlet do Krumlova, několik z nás se přihlásilo.
Druhý den se přihlášení oddělili od hlavní části výpravy,  která se rozhodla prohlédnout památky v Krumlově  a zamířili do  Muzea.
Také předkládáme dvě fotky, které jako překvapení pro nás připravila děvčata z Atelieru Seidl. Připomínají, že právě v tomto fotografickém atelieru pracovali nesmírně akční a nadaní fotografové, kteří viděli do budoucnosti. Zachytili místa, která jsou už dnes pod vodou, zachytili i obyvatelstvo, které tady dnes už také nežije. To arciť nemohli tehdy předpokládat, nicméně s tím, že si vedli pečlivé záznamy, kdy, kde a za jakých podmínek byly fotografie pořízeny je tento soubor (dokonce i se jmény zobrazovaných) světovým unikátem.
Dnes jsou skleněné desky i filmy převedeny do digitalizované podoby, i když jsou samozřejmě i velice pečlivě uchovávány i originály.
Se zájmem jsme si prohlédli dům, ve kterém žili i tvořili otec Josef Seidl a jeho syn František. Jsou zachovány i laboratoře, jejich vybavení (to dalo hodně práce vše obnovit).
Zkrátka, byly jsme nadšené, že jsme si vybrali k návštěvě v Krumlově právě toto muzeum. Chtěli bychom ho všem doporučit, atmosféra budovy, její náplň a tvorba dnešních pracovníků muzea stojí za zhlédnutí. A nápad pořizovat fotografie v duchu začátků minulého století je také pro návštěvníky velice přitažlivý.
Tak tedy, vzhůru do Českého Krumlova! A kromě zámku, kostela  sv. Víta, Muzea Egona Schieleho  neopomeňte ani  návštěvu Muzea Atelieru Seidl!

V Atelieru Seidel
Kaple Panny Marie Bolestné

Jana a Adalbert Stifter