Listy ALENu – podzim 2023

Listy ALENu – podzim 2023

Stáhněte si nové vydání podzimních Alen listů Alenu 2023 a přečtěte si inspirativní příběhy žen s rakovinou prsu. Toto vydání obsahuje zajímavé články o aktivitách, které pomáhají ženám v procesu uzdravování a návratu do plnohodnotného života.“

Z obsahu:
str. 2 – Pravidelné akce
str. 3 – Amélie nabízí
str. 4 – Vycházky a výšlapy
str. 5 – Rekondiční pobyty 2023
Co bylo
str. 5 – na výtvarném kroužku
str. 6 – na schůzkách
str. 7 – na výšlapech, výletech
str. 11 – na rekondičních pobytech
str. 15 – v rámci oslav 30. výročí
str. 16 – děkovný koncert LPR
Co se děje v neziskovém sektoru
str. 16 – odborná konference pac hubu a MZ
str. 18 – zdrav. pomůcky, Euroklíč…
str. 19 – setkání pac. org. a SÚKL
str. 20 – dokážeš to taky
str. 20 – APO letní škola
str. 22 – kde budeme edukovat…
str. 23 – společenské okénko, kontakty
str. 24 – Sponzoři, partneři, příznivci

Kliknutím na obrázek otevřete PDF