Listy ALENu – léto 2024

Listy ALENu – léto 2024

Milé ALENky, vážení sponzoři, partneři a příznivci,

jaro se překulilo a je tady léto v plné parádě. Jakoby ten uspěchaný čas převzala i příroda, když téměř o měsíc předběhla svůj čas, vše kvetlo, ale pak přišly mrazíky a… odnesly to jabloně, třešně, ořechy, vinohrady a pod. Ale příroda má velkou regenerační schopnost a vzpamatovala se. Letos sice nebude velká úroda, ale příští léta již zase ano. A tak je to i u nás. Nemoc, neúspěch nás na chvíli zbrzdí, ale pak se nadechneme a jdeme dále. K tomu je potřeba právě ta psychická a fyzická kondice, k jejichž získání pomáhá naše pacientská organizace ALEN.

Jako vždy chci z celého srdce poděkovat všem našim sponzorům, partnerům a příznivcům, bez jejichž spolupráce a pomoci bychom nemohly zajišťovat potřebné aktivity a naše členky by se nemohly účastnit rekondičních pobytů, plavat, cvičit a setkávat se, sdílet potřebné – prostě zlepšovat svou fyzickou i psychickou kondici, které jsou pro boj s nemocí tolik zásadní.

Vážení sponzoři, partneři a příznivci, chci vám jménem svým i jménem všech ALENek popřát krásný letní čas, příjemnou dovolenou s vašimi blízkými, ať již u vody, na horách nebo na chalupě.

Z obsahu
str. 2 – Pravidelné akce

Z obsahu:
str. 2 – Pravidelné akce
str. 3 – Amélie nabízí
str. 4 – Vycházky a výšlapy
str. 5 – Rekondiční pobyty 2024

Co bylo:
str. 5 – Výtvarný kroužek, korálkování
str. 6 – Na schůzkách
str. 8 – Na výšlapech, výletech
str. 13 – Na rekondičních pobytech
str. 19 – Edukace na akcích
str. 21 – Čtení na pokračování
str. 23 – Minigolf

Co se děje v kultuře:
str. 23 – Výstava obrazů v Dobřichovicích
str. 24 – Švanda dudák ve Vrchlabí
str. 25 – Koncerty v modlitebně ČCE
str. 26 – Galerie pro onkologické pacienty
str. 27 – Společenské okénko

Kontakty:
str. 28 – Sponzoři, partneři, příznivci

Kliknutím na obrázek otevřete PDF