Listy ALENu – zima 2023

Listy ALENu – zima 2023

Milé ALENky, vážení sponzoři, partneři a příznivci,

je tady advent, postupně zapalujeme svíčky na adventním věnci… Často ale tento krásný čas „propospícháme“ a až pozdě si uvědomíme, že je to škoda, že dárků nemusí být desítky, že ani předvánoční úklid není třeba přehánět, vánočního pečiva stačí pár druhů, aby to doma vonělo…

Jako vždy v této době chci poděkovat všem našim sponzorům, partnerům a příznivcům za jejich spolupráci a pomoc, díky které se mohou naše členky účastnit rekondičních pobytů, plavat, cvičit a tím si zlepšovat svou fyzickou i psychickou kondici, setkávat se a sdílet, být spolu.

Z celého srdce děkujeme a doufáme, že i v roce 2024 se nám podaří získat dostatek finančních prostředků, abychom mohly pokračovat v akcích pro naše členky.

Vážení sponzoři, partneři a příznivci, chci vám jménem svým i jménem všech ALENek popřát krásný adventní čas, klidné a šťastné Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štěstí a pohodu.

A totéž i vám, milé ALENky :-).
Milena Najmanová

Z obsahu
str. 2 – Pravidelné akce
str. 3 – Amélie nabízí
str. 4 – Vycházky a výšlapy
str. 5 – Rekondiční pobyty 2024

Co bylo
str. 5 – na výtvarném kroužku
str. 6 – na schůzkách
str. 8 – na výšlapech, výletech
str. 14 – na rekondičních pobytech
str. 22 – v rámci oslav 30. výročí
str. 24 – edukace samovyšetření prsu

Co se děje v neziskovém sektoru
str. 26 – Konference Onkopacient 2023
str. 28 – Sněm LPR, Výroční schůze Aliance, Benefiční večer Bellis
str. 29 – Nakladatelství Slávka Kopecká, Minigolf
str. 30 – Společenské okénko
str. 31 – OZP reklama

Kontakty
str. 32 – Sponzoři, partneři, příznivci

Kliknutím na obrázek otevřete PDF